Nieuws

De Beroepskrachten

De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk heeft op dit moment zes beroepskrachten in dienst, te weten: een coördinator/jongerenwerker, vier jongerenwerkers en een administratief medewerker. Alle beroepskrachten hebben een opleiding en functie als sociaal cultureel werker of administratief medewerker en vallen onder de CAO Sociaal Werk en zijn in het bezit van een VOG-verklaring. Na het vertrek van de jongerenwerker Jesse IJdo heeft de Stichting jeugd- en Jongerenwerk Nijkerk met ingang van 1 september 2022 een vacaturen voor een ambulante jongerenwerker bij de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk. Hiervoor loopt op dit moment een sollicitatieprocedure.

                        

Het team van beroepskrachten bestaat op dit moment uit de volgende personen

 Functie                                                     Naam                                            E-mailadres

 Coördinator/jongerenwerker                 Robert den Hartog                       info@jongerenwerknijkerk.nl

 Jongerenwerker in Blits                          Linda van Vliet                             linda@jongerenwerknijkerk.nl

Jongerenwerker in Chill-Out                  Xander van Ruler                         xander@jongerenwerknijkerk.nl

Ambulante jongerenwerker                    Devin Simon                                 devin@jongerenwerknijkerk.nl

Ambulante jongerenwerker                    Jelle Veenma                                 jelle@jongerenwerknijkerk.nl

Ambulante jongerenwerker                    Djamal van der Hoeven                djamal@jongerenwerknijkerk.nl

Administratief medewerkster                Cora Wulfsen                                administratie@jongerenwerknijkerk.nl

Na de benoeming van Jelle Veenma op 1 mei 2022 is Djamal van der Hoeven met ingang van 1 september 2022 benoemd als ambulante jongerenwerker. Djamal die in Amersfoort woont en de nodige ervaring met de doelgroep heeft, zal zich de komende weken persoonlijk gaan voorstellen aan onze directe partners en daarnaast is hij veel op straat te vinden of op een van de ontmoetingsplekken in de kern Nijkerk.