top of page

Nieuws

Cursusaanbod

___________________________________________________________________________________

Rots en Watertraining:

De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk biedt, in samenwerking met het Preventie Interventie Team (PIT) van de Gemeente Nijkerk, “Rots en Watertrainingen” aan. De jeugd in de leeftijd van 10-13 jaar kan de training gratis volgen bij het jeugd- en jongerencentrum Chill-Out aan de Watergoorweg 42a in Nijkerk.

Tijdens de training leert de jeugd spelenderwijs de nodige sociale vaardigheden aan, ontwikkelen ze hun zelfvertrouwen en leren ze in een groep te bewegen en zichzelf te zijn. Door samen te bewegen en te sporten met respectvolle en eerlijke regels, wordt er een basis gelegd om samen met anderen te werken en te leven.  De “Rots & Water” training bestaat uit 10-wekelijkse sessies. Om een veilige omgeving te creëren bestaan de trainingen uit dezelfde groep kinderen, met maximaal 10 deelnemers per cursus.

 

De 10-wekelijkse trainingen vinden plaats in het jeugd- en jongerencentrum Chill-Out, Watergoorweg 42a Nijkerk in de periode 11 september t/m 20 november 2023. Het is mogelijk om je voor deze voorjaarstraining in te schrijven. Mocht je over de Rots & Watertraining zelf nog vragen hebben neem dan contact op met Robert den Hartog, e-mail info@jongerenwerknijkerk.nl.

 

 

___________________________________________________________________________________

 

Informatie over de Oppascursus:

Oppascursus Jeugd

Veel jongeren passen op kleine kinderen als bijbaantje. Het is iets waar ze vaak zomaar in rollen, maar er komt nog best veel bij kijken. Daarom biedt het jeugd- en jongerenwerk een cursus “Oppassen” aan met maximaal 10 deelnemers per cursus. Na het volgen van alle bijeenkomsten en bij actieve deelname, ontvangt de deelnemer een oppasdiploma. Hiermee kunnen jongeren aan ouders laten zien dat ze de oppascursus hebben gevolgd en wat zij hebben geleerd.

 

In mei wordt in Blits weer gestart met de oppascursus. Mocht je nog mee willen doen geef je dan snel op. Mocht je hierover deze oppascursus nog vragen hebben neem dan contact op met Robert den Hartog, e-mail info@jongerenwerknijkerk.nl.

___________________________________________________________________________________

Pesten en overlast

Door de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Nijkerk wordt grote aandacht besteed aan jongeren die worden gepest en aan jongeren die voor overlast zorgen. Vanuit het ambulante werk zien we op welke plekken en aan welke jongeren we extra aandacht moeten geven. Wij zien dat sommige jongeren een bepaald gedrag normaal vinden en dat wij ze moeten vertellen dat hun gedrag niet normaal is. Omdat wij ons hierover zorgen maken stimuleren wij iedereen op om op tijd de eigen grenzen aan te geven. Of je nu ouder, docent of hulpverlener bent, de jongeren mogen best horen wat wel en niet normaal is en dat is vaak niet wat ze zien op de sociale media. 

Vertrouwenscontactpersoon.

Het kan voor een medewerker, vrijwilliger, stagiaire en/of een jongere lastig zijn om een direct betrokkene aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. Daarom heeft het bestuur van de stichting met ingang van 1 januari 2023 een vertrouwenscontactpersoon benoemd, die rechtstreeks kan worden ingeschakeld. Uiteraard wordt alles wat je met hem bespreekt vertrouwelijk behandeld. Samen bekijk je het probleem en bepaal je de mogelijke vervolgstappen die genomen kunnen worden. Zo biedt hij, naast een luisterend oor, ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de organisatie. Zijn naam en contactgegevens zijn te vinden op onze website: www.jongerenwerknijkerk.nl.

___________________________________________________________________________________

bottom of page