Nieuws

Maandthema

In Blits en Chill-Out behandelen we het thema “lachgas”. Vanuit de Kerngroep Stop Drugs Nijkerk hebben we flyers gemaakt die we gaan verspreiden onder onze doelgroep en op de scholen. In deze flyer staat een uitgebreide beschrijving van de risico’s en tijdens onze activiteiten in de jongerencentra gaan wij peilen of deze risico’s bij hen wel goed bekend zijn.

© 2015  created by www.itslife.tv