Info

Chill-Out

Wat is Chill-Out?
Chill-Out is de naam van het jeugd- en jongerencentrum aan de Watergoorweg 42a in Nijkerk. Het jongerencentrum Chill-Out is op 22 oktober 2008 geopend en is in Nijkerk de plek waar de jeugd van 10 t/m 13 jaar en de jongeren van 14 t/m 18 jaar elkaar kunnen ontmoeten en kunnen deelnemen aan door de beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Nijkerk georganiseerde activiteiten.

 

Het jongerencentrum Chill-Out beschikt over veel gezelschapspelen, zoals tafelvoetbal, tafeltennis, darts en heeft zes PC’s, een playstation en een discomeubel met professionele belichting en geluid, een “Fris Café” en diverse creatieve middelen waaronder een toneelopstelling om een groot aantal activiteiten aan de jeugd en jongeren uit de genoemde leeftijdscategorieën te kunnen aanbieden.

De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk is in 1992 in Hoevelaken gestart met haar activiteiten en is -op verzoek van de gemeente- vanaf 2007 ook in Nijkerk actief. De stichting heeft veel ervaring in het bedenken en uitvoeren van activiteiten voor de jeugd en jongeren. De inzet is er op gericht dat de inrichting van het jongerencentrum aantrekkelijk is en blijft. Daarom houden we de Chill-Out zo gezellig en netjes mogelijk. Dit wordt ook verwacht van de vrijwilligers, stagiaires en bezoekers.
 

 

Bestuur

 

Voorzitter:                         Renger Walet
Penningmeester:               Eimert de Haan
Secretaris:                          Henk Eijsenga

 

 

 

Openingstijden:

Maandag:
10 t/m 18 jaar    13.00-17.30        Open inloopmiddag

dinsdag:
10 t/m 18 jaar    13.00-17.30        Open inloopmiddag

woensdag:
Groep 7&8          13.00-17.30        Jeugdactiviteit
14 t/m 23 jaar    20.00-22.00        Fris café

donderdag:
10 t/m 18 jaar    13.00-17.30        Open inloopmiddag
10 t/m 16 jaar    18.00 19.30         Chill-Crowd (Autisme AD(H)D)  
14 t/m 18 jaar    18.00-22.00        Fris café

vrijdag

10 t/m 13 jaar    15.30-17.30       Open Inloopmiddag

10 t/m 13 jaar    16.00-17.00       Zaalvoetbal (Even 
                                                       weken)
14 t/m 18 jaar    16.00-17.00       Zaalvoetbal (oneven                                                        
weken)

14 t/m 18 jaar   20.00 t/m 22.00  Open inloopavond of

op vrijdagavond kunnen er ook verjaardagsfeestjes
worden gehouden.

De Toekomst

De toekomst van het jeugd- en jongerenwerk in Nijkerk is voor jaren zeker gesteld!

Op 29 juni 2015 hebben burgemeester Gerard Renkema namens de gemeente Nijkerk en onze voorzitter Renger Walet namens de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk gemeente Nijkerk, de Basis- en Deelovereenkomst voor de Algemeen Toegankelijke Voorzieningen op het gebied van het jeugd- en jongerenwerk in Nijkerk getekend.

Dit is fantastisch voor de toekomst van het jeugd- en jongerenwerk in Nijkerk, wat door deze inkoopovereenkomst inhoudelijk en financieel voor de periode van 2016 tot 2020 zeker is gesteld.

Voor de inhoud van de overeenkomst verwijzen wij u naar de op onze website geplaatste Basis- en Deelovereenkomst Algemeen Toegankelijke Voorzieningen op het gebied van het jeugd- en jongerenwerk in Nijkerk d.d. 29 juni 2015

 

© 2015  created by www.itslife.tv