Info

Chill-Out

Wat is Chill-Out?
Chill-Out is de naam van het jeugd- en jongerencentrum aan de Watergoorweg 42a in Nijkerk. Het jongerencentrum Chill-Out is op 22 oktober 2008 geopend en is in Nijkerk de plek waar de jeugd van 10 t/m 13 jaar en de jongeren van 14 t/m 18 jaar elkaar kunnen ontmoeten en kunnen deelnemen aan door de beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Nijkerk georganiseerde activiteiten.

 

Het jongerencentrum Chill-Out beschikt over veel gezelschapspelen, zoals tafelvoetbal, tafeltennis, darts en heeft zes PC’s, een playstation en een discomeubel met professionele belichting en geluid, een “Fris Café” en diverse creatieve middelen waaronder een toneelopstelling om een groot aantal activiteiten aan de jeugd en jongeren uit de genoemde leeftijdscategorieën te kunnen aanbieden.

De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk is in 1992 in Hoevelaken gestart met haar activiteiten en is -op verzoek van de gemeente- vanaf 2007 ook in Nijkerk actief. De stichting heeft veel ervaring in het bedenken en uitvoeren van activiteiten voor de jeugd en jongeren. De inzet is er op gericht dat de inrichting van het jongerencentrum aantrekkelijk is en blijft. Daarom houden we de Chill-Out zo gezellig en netjes mogelijk. Dit wordt ook verwacht van de vrijwilligers, stagiaires en bezoekers.
 

 

Bestuur

 

Voorzitter:                         Renger Walet
Penningmeester:               Eimert de Haan
Secretaris:                          Henk Eijsenga

 

 

 

Onze openingstijden zijn tijdelijk aangepast vanwege de avondklok,
Druk op de knop hier onder voor de actuele tijden:

Maandag:
10 t/m 18 jaar    13.00-17.30        Open inloopmiddag

dinsdag:
10 t/m 18 jaar    13.00-17.30        Open inloopmiddag

woensdag:
Groep 7&8          13.00-17.30        Jeugdactiviteit
14 t/m 23 jaar    20.00-22.00        Fris café

donderdag:
10 t/m 18 jaar    13.00-17.30        Open inloopmiddag
10 t/m 16 jaar    18.00 19.30         Chill-Crowd (Autisme AD(H)D)  
14 t/m 18 jaar    18.00-22.00        Fris café

vrijdag

10 t/m 13 jaar    15.30-17.30       Open Inloopmiddag

10 t/m 13 jaar    16.00-17.00       Zaalvoetbal (Even 
                                                      weken)
14 t/m 18 jaar    16.00-17.00       Zaalvoetbal (oneven                                                        
weken)

14 t/m 18 jaar   20.00 t/m 22.00  Open inloopavond of

op vrijdagavond kunnen er ook verjaardagsfeestjes
worden gehouden.

De Toekomst

De toekomst van het jeugd- en jongerenwerk in Nijkerk is voor het jaar 2021 zeker gesteld!

 

Op 18 december 2020 hebben burgemeester Gerard Renkema namens de gemeente Nijkerk en onze voorzitter Renger Walet namens de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk gemeente Nijkerk, de “Overeenkomst Algemene voorziening/jongerenwerk Gemeente Nijkerk” op het gebied van het jeugd- en jongerenwerk in Nijkerk getekend.

 

De overeenkomst die loopt voor 12 kalendermaanden gaat in op 1 januari 2021 en eindigt op 1 januari 2022. De gemeente heeft de intentie om samen met de stichting een meerjaren contract dan wel een meerjarig subsidiebudget op te stellen voor de jaren 2022 tot en met 2026. Beide partijen beschouwen het jaar 2021 als een overgangsjaar.

 

Voor de inhoud van de overeenkomst verwijzen wij u naar de op onze website geplaatste Overeenkomst Algemene voorziening/jongerenwerk Gemeente Nijkerk” op het gebied van het jeugd- en jongerenwerk in Nijkerk, d.d. 18 december 2020

 

 

Overeenkomst Algemene voorziening/jongerenwerk Gemeente Nijkerk