Nieuws

Wat wel, wat niet:

Wat gaat er bij het jeugd- en jongerenwerk wel door:

De jongerenwerkers zijn zo veel mogelijk op straat om door middel van het ambulante jongerenwerk in contact te blijven met de doelgroep. We adviseren wat ze wel en niet kunnen doen, omdat we zien dat de doelgroep de gevaren van het coronavirus minder goed ziet dan volwassenen.

Jongeren en jongvolwassen willen elkaar ontmoeten. Omdat dit op de scholen, horecagelegenheden of thuis niet mogelijk is ontmoeten ze elkaar op andere plekken zoals keten of jongerenontmoetingsplaatsen. We bezoeken hen om ze te waarschuwen voor de gevaren en om hen een aantal tips te geven.

Als Stichting Jeugd- en Jongerenwerk zijn we online actief en de jongeren kunnen via de sociale media vragen aan ons stellen. We doen dit via Facebook en Instagram en WhatsApp. Daarnaast hebben wij -net als in andere gemeenten- een videoboodschap gemaakt waarin mensen worden gewaarschuwd tegen het Coronavirus. Het idee is ondersteund door de gemeente en zowel burgemeester Gerard Renkema als wethouder Nadya Aboyaakoub hebben een video ingesproken. Deze video wordt breed op de sociale media in Nijkerk verspreid.

Wat gaat er bij het jeugd- en jongerenwerk niet door:

De activiteiten in en om de jongerencentra Blits en Chill-Out gaan niet door. Dit geldt ook voor de activiteiten in de sporthallen Ridderspoor, Baggelaar en Watergoor. Ten aanzien van onze evenementen in mei/ juni, zoals het 10e Straatvoetbaltoernooi en de Buitenspeeldag hebben we nog geen beslissing kunnen nemen, omdat dit mede afhangt van de beslissingen die later op landelijk niveau genomen zullen worden.

Zodra de groepsactiviteiten weer mogen plaatsvinden hervatten we onze programma’s en zullen dit via een nieuwsbrief, de sociale media en de pers bekendmaken. Wij wensen iedereen veel sterkte en een goede gezondheid toe. Bewaar het geduld, raak niet in paniek en help elkaar waar het kan en mag.

Meer weergeven

© 2015  created by www.itslife.tv